Flick Park дээр үнэгүй COVID-19 туршилт

Posted on March 11, 2021 at 7:46 PM

Даваа – Баасан: 11AM – 7PM |  Бямба: 9AM – 2PM 
FLICK PARK FIELD HOUSE | 3600 GLENVIEW RD. | GLENVIEW, IL 60025

Зөвхөн захиалгаар.

Тестийн хуваарь http://bit.ly/flickparktcovid

  • Даатгалын карт эсвэл төрөөс олгосон үнэмлэхтэйгээ ирээрэй
  • Бүгдэд нээлттэй
  • Даатгал шаардагдахгүй
  • Халааснаас гарах зардал байхгүй

Асуулт? (773) 570-6510 руу залгах эсвэл имэйлээр илгээх customerservice@northshoreclinical.com