Flick Park дээр үнэгүй COVID-19 туршилт

Posted on January 5, 2021 at 4:59 PM

Даваа – Баасан: 11AM – 7PM |  Бямба: 9AM – 2PM 
FLICK PARK FIELD HOUSE | 3600 GLENVIEW RD. | GLENVIEW, IL 60025

Зөвхөн захиалгаар.

Тестийн хуваарь http://bit.ly/flickparktcovid 

  • Даатгалын карт эсвэл төрөөс олгосон үнэмлэхтэйгээ ирээрэй
  • Бүгдэд нээлттэй
  • Даатгал шаардагдахгүй
  • Халааснаас гарах зардал байхгүй

Асуулт? (773) 570-6510 руу залгах эсвэл имэйлээр илгээх customerservice@northshoreclinical.com


Ивээн тэтгэсэн:

State Senator Laura Fine

State Rep. Jennifer Gong-Gershowitz

Cook County Commissioner Scott Britton

State Rep. Robyn Gabel 

Congressman Brad Schneider 

Congresswoman Jan Schakowsky

The Glenview Park District